Vernisaj # Inner Connections / expoziţie de grupCONEXIUNI INTERIOARE / INNER CONNECTIONS
 
            Miercuri, 6 Ianuarie 2016, ora 18.00, va avea loc la Galeria Galateea din București, vernisajul expoziţiei internaţionale de ceramicǎ contemporanǎ, „Conexiuni Interioare / Inner Connections”.
            Artiştii invitaţi în cadrul expoziției sunt: Hasan Sabhbaz (TU), Eun Kyong (CO), Lia Bogrationi (GE), Anthony Stellacio (USA), Alberto Busto (SP), Martin Harman (EN), Rosah Justaite (LI), Debra Sloan (CA), Ileana Crăciun (RO), Lucia Lobonț (RO), Nicolae Moldovan (RO), Maria Pop Timaru ( RO), Adela Bonaț (RO).
            Curatorii expoziției sunt Lucia Lobonț și Nicolae Moldovan.
            Expoziția „Conexiuni Interioare / Inner Connections”, este organizată de Asociația Culturală Many Colors în parteneriat cu Fundația Ceram Art. Aceasta face parte dintr-un amplu proiect curatorial de artă vizuală „Fațetele Hiperconectivității” (2015-2016), care cuprinde o serie de evenimente culturale conexe: conferințe, expoziții de artă vizuală, performance, workshops, audiţii de muzică experimentală şi contemporană.
            Expoziţia de ceramică “Inner Connections” este construită în jurul conceptului de comunicare;  temele abordate vizează comunicarea verbală autentică desfăşurată în spaţiul offline, oralitatea, empatia, intuiția, lumea interioară, comunicarea construită pe repere non-virtuale.
Omul modern trăiește într-o lume în care calculatorul şi telefonul mobil, cu toate gadgeturile pe care le presupun aceste obiecte, au devenit indispensabile pentru acesta, iar faptul de a fi online a devenit o miză în sine. 
            Prin chestionarea binomului identitate virtuală vs. identitate reală, limbaj virtual vs. limbaj real, spațiu virtual vs. spațiu fizic, putem obține un alt tip de percepție asupra mecanismelor care interferează în comunicare. Altfel spus, calea transformată în scop, aduce cu sine consecinţele de rigoare în plan cultural. Importantă este și dimensiunea interogativă, dincolo de cea estetică şi conceptuală.
Expoziția  poate fi vizitată între 6 Ianuarie şi 4 Februarie 2016.

Proiectul Faţetele Hiperconectivităţii / The Facets of Hyperconnectivity” se desfășoară  prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului PA17/RO13 - „Promovarea diversităţii în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” - și este finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.
Manageri proiect: Simona Antoniu şi Irinel Moldoveanu
Parteneri media: Radio Romania Cultural, Modernism, Agentia de Carte, Senso TV, Port.ro, Deco si Eco, Romania Pozitiva, ArtLine, ArtClue, Zile si Nopti, B-24FUN, Vernisaje, Ceaşca de Cultură.

Adresa Galeriei Galateea: Calea Victoriei 132, Bucureşti, România
Program Galerie: 08.00 – 14.00, 18.00 – 20.00 (Luni & Marți); 12:00 – 20:00 (Miercuri & Vineri)
Adresa web  “Fațetele Hiperconectivității”: http://fatetele-hiperconectivitatii.ro
                                       


Press release
INNER CONNECTIONS
 
            Wednesday, January 6, 2016, 06:00 p.m., the international exhibition of contemporary ceramics "Inner Connections" will open at Galateea Gallery in Bucharest.
            The artists on display are: Hasan Sabhbaz (TU), Eun Kyong (CO), Lia Bogrationi (GE), Anthony Stellacio (USA), Alberto Busto (SP), Martin Harman (EN), Rosah Justaite (LI), Debra Sloan (CA), Ileana Craciun (RO), Lucia Lobont (RO), Nicolae Moldovan (RO), Maria Pop Timaru (RO), Adela Bonat (RO).
            The curators of the exhibition are Lucia Lobonț and Nicolae Moldovan.
            The exhibition "Inner Connections" is organized by "Many Colors" Cultural Association in partnership with Ceram Art Foundation. It is part of a complex visual art curatorial project, "Facets of Hyperconnectivity" (2015-2016), which includes a series of related cultural events: conferences, visual art exhibitions, performances, workshops, experimental and contemporary music auditions.
            “Inner Connections” is a ceramics exhibition built around the concept of communication; the themes approached focus on the genuine verbal communication, taking place in the off-line space, on colloquialism, empathy, intuition, the inner world and the communication built on non-virtual foundations.
The modern man lives in a world in which computers and mobile phones, together with all the gadgets associated with them, have become vital and the fact of being online is a purpose in itself. 
            By questioning the dyads virtual identity vs. real identity, virtual language vs. real language, virtual space vs. physical space, we can obtain a different type of perception of the mechanisms that converge in communication. In other words, the way has become the goal, with all the inherent cultural consequences arising from this. The key element is the interrogative dimension, above the aesthetic and conceptual ones.
The exhibition can be seen from January 6th to February 4th, 2016.

“Facets of Hyperconnectivity” is a project financed by EEA Grants 2009-2014, Program PA17/RO13 -  Promotion of diversity in culture and arts within European cultural heritage (www.fonduri-diversitate.ro). The grant has been offered by Norway, Iceland, Liechtenstein and the Government of Romania.
Project Managers: Simona Antoniu and Irinel Moldoveanu
Media Partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Agentia de Carte, Senso TV, Port.ro, Deco si Eco, Romania Pozitiva, ArtLine, ArtClue, Zile si Nopti, B-24FUN, Vernisaje, Ceaşca de Cultură.

Address of Galateea Gallery: Calea Victoriei 132, Bucharest, Romania.
Opening hours of the gallery: 08:00 a.m. – 02:00 p.m., 06:00 p.m. – 08:00 p.m. (Monday & Tuesday); 12:00 p.m. – 08:00 p.m. (Wednesday to Friday)

"Facets of Hyperconnectivity" website: http://fatetele-hiperconectivitatii.ro

Comunicat # Parcul -- Lucian Ţăran (Vernisaj 16.12.2015)

Galeria Galateea Contemporary Art   |   Artist: Lucian Țăran   |   16 Decembrie 2015 - 03 Ianuarie 2016 
Cuvânt de deschidere: Prof. Univ. Dr. Angelo Mitchievici  |  Curator: Georgiana Cozma
Vernisaj: Miercuri, 16 decembrie 2015, ora 18:30  |  Calea Victoriei 132, BucureştiPARCUL
 
Cu 26 de ani de ani în urmă, fiecare dintre noi ne construiam o nouă proiecție asupra a ceea ce avea să fie viitorul nostru, punându-ne mari speranțe într-o normalitate  a vieții.
Oare dezamăgirile actuale ale fiecăruia dintre noi nu sunt cumva frustrările acumulate într-o realitate anormală? 

Galeria Galateea Contemporary Art vă invită la un exercițiu de a privi normalitatea zilelor noastre prin lucrările sculptorului Lucian Țăran.
 
„Expoziția Parcul este o introspecție asupra patologiei sociale ce relevă realitatea profundă din spatele aparenței; adevărul din spatele informației manipulatoare - Mesagerii -  și prin perpetuare, trage semnalul de alarmă asupra permanentizării deviației/anomaliei  - Rânjetele.” Lucian Țăran
 
Lucian Țăran (n. 1959 Aninoasa) este sculptor care, din 1996, alege să lucreze și să dezvolte tehnici în arta ceramicii sculpturale.
În perioada 1990-1996 a studiat și absolvit Universitatea Națională de Arte din București, Departamentul Sculptură. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din anul 1997. În anul 2012, la Galeria Galateea Contemporary Art din București, are expoziția personală “My girls” și în anul 2005, la Galeria Orizont,  Expoziția de sculptură normală”  - ambele cu lucrări de ceramică sculpturală. Dintre cele mai recente și importante participări la evenimente expoziționale de grup, naționale și internaționale, amintim expozițiile de la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia, din 2015, “Sculptură în câmp deschis. Anii Nouăzeci. Trasee subiective” și Expoziția Ziarului Neconvențional “Spațiu Spiritual”. Tot în acest an, expune la Cluj Napoca în cadrul Bienalei Internaționale de CeramicăCluj 2015  la Expoziția  Ceramişti din România
 
Angelo Mitchievici (n. 5 noiembrie 1972, Drăgăşani, judeţul Vâlcea). Este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, unde ţine cursuri de literatură comparată. Este membru USR şi UCIN din 2010, membru RAAS (Romanian Association for American Studies), cronicar de film şi redactor adjunct al revistei România literară, redactor al revistei Ex PontoText, imagine, metatext.
 
Galeria Galateea Contemporary Art a Uniunii Artiștilor Plastici din România are ca scop promovarea artei ceramice contemporane românești, prin dezvoltarea de parteneriate și colaborari cu galerii și centre de ceramică internaționale.
 
 
Cristian Marinescu. Referent de specialitate 
GALERIA GALATEEA CONTEMPORARY ART
Calea Victoriei 132, Bucureşti
Tel.: +40 21 317 38 14
Mobil: +4  0735 132 293
Program Galerie: 08.00 – 14.00, 18.00 – 20.00  (Luni, Marți); 12:00 – 20:00 (Miercuri-Vineri)
 
Parteneri media:
ArtClue  |  Modernism  |  Cultura  |  Observator Cultural  |  Radio România Cultural  | Senso TV  | Agenţia de carte |  PORT.ro | Deco si Eco | TV City  |    România Pozitivã Onlinegallery.ro | Artindex |  ArtLine |   B 24-FUN |  Zile și Nopți 

Bienala Internaţională de Ceramică Cluj / Best of 2015


Joi, 12 Noiembrie, ora 19.00, Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei Bienala Internaţională de Ceramică Cluj - Best of 2015.

Bienala Internațională de Ceramică Cluj este o acțiune sinergică a unei serii de evenimente culturale simultane, care pe lângă componenta artistică, vizează un dialog intercultural, precum și un act de educație culturală în domeniul artelor vizuale. 
Exprimarea sensibilității artistice folosind mijloacele de expresie ale ceramicii este o tendință ascendentă în contextul artei contemporane din întreaga lume.
Sub semnul conceptului de mobilitate culturală, Galeria Galateea va găzdui lucrările premiate ale prezentei ediții a Bienalei.

Lucrările prezentate, în ansamblul lor, dincolo de opţiunile culturale ale fiecărui membru din juriu, vin să ilustreze performanţe artistice exersate pe diferite direcţii şi tendinţe ale ceramicii contemporane.

Expun următorii artişti: Alicja Buławka-Fankidejska (Polonia), Bahar Ari Dellenbach (Turcia), Valerie Zimany (SUA), Andrei Alupoaie (România), Agnes Husz (Ungaria), Brian Kakas (SUA), Andrei Florian (România), Enver Güner (Turcia), Ihor Kovalevych (Ucraina), Irina Razumovskaya (Rusia), Omur Tokgoz (Turcia), Simcha Even-Chen (Israel), Rafa Perez (Spania).
Curatorii expoziţiei sunt Marius Georgescu, Gavril Zmicală şi Lucia Lobonţ

Expoziţia poate fi vizitată pȃnă pe 12 Decembrie 2015.Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism.ro, Observator Cultural, Senso TV, Cultura, PORT.ro, ArtClue, Deco si Eco, TV City, România Pozitivã, Onlinegallery.ro, Artindex, ArtLine, B 24-FUN, Zile și Nopți

Galeria Galateea, Calea Victoriei 132, Bucureşti
(+4) 021 317 38 14, 0735 132 293
www.galateeagallery.com

Program galerie:
12.00 – 20.00 (L-V)
Cristian Marinescu, referent de specialitate Galeria Galateea

Oana Maria Stoica - [ materia signata ]
Oana Maria Stoica @ Galeria Galateea Contemporary Art

Luni, 12 Octombrie 2015, ora 19:00, Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei „materia signata” a artistului Oana Maria Stoica, curatoriată de Simona Tănăsescu.

Proiectul propune organizarea spaţiului expoziţional drept o colecţie de obiecte de mici dimensiuni. Obiectele cotidiene sunt extrase din contextul lor obişnuit, transpuse în material ceramic şi plasate în contextul artistic. În urma acestei deplasări, acestea ajung să se reprezinte pe ele însele, pierzându-şi utilitatea şi scopul din lumea cotidianului.
Proiectul pune în discuţie linia, graniţa dintre spaţiile artistice expoziţionale construite de către creator şi mediul privat, construit de individ, mediul ce se reflectă în obiectele cu care acesta se înconjoară şi care au rol important în definirea sinelui.
Legat de obiectele cotidiene cu care ne înconjurăm, este relevant termenul de “naraţiune decorativă”, preluat din studiul antropologului Pauline Garvey, termen ce face referire la biografia unei gospodării. Traiectoria lucrurilor arată modul în care anumite practici de păstrare şi aruncare a obiectelor fac parte dintr-o “naraţiune a sinelui”, concept utilizat şi dezvoltat de sociologul britanic Anthony Giddens.
Deşi absent, omul îşi face simţită prezenţa prin obiecte specifice, fiind privit dintr-o perspectivă sociologică, ca fiinţă raţionalizatoare, şi nu raţională.

Expoziţia poate fi vizitată pȃnă pe 9 Noiembrie 2015. 

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism.ro, Observator Cultural, Senso TV, Cultura, PORT.ro, ArtClue, Deco si Eco, TV City, România Pozitivã, Onlinegallery.ro, Artindex, ArtLine, B 24-FUN, Zile și Nopți 

Galeria Galateea, Calea Victoriei 132, Bucureşti
(+4) 021 317 38 14, 0735 132 293
www.galateeagallery.com 

Program galerie:
12.00 – 20.00 (L-V)
Cristian Marinescu, referent de specialitate Galeria Galateea

Aurel Vlad / / / martor tăcut
AUREL VLAD @ Galeria Galateea Contemporary Art

Joi, 10 Septembrie 2015, ora 19:00, Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei de sculptură în pământuri arse „Martor tăcut” a artistului Aurel Vlad, curatoriată de Cristina Bolborea.

Născut în 1954 la Galaţi, Aurel Vlad a studiat sculptura la Universitatea de Artă din Bucureşti (1980-1984), unde este astăzi profesor.
Cum modelezi, sau cum ajungi la o creaţie? O ai în tine, se spune. Artistul numeşte asta „modelul interior”. Şi, când lucrarea din faţa lui se suprapune cu modelul interior, se opreşte.
„Dacă ar fi să mă gândesc la un material ideal pentru transpunerea sculpturilor mele, cred că acesta ar fi lava vulcanică. De multe ori, lucrările par a ţâşni dintr-un astfel de loc, iar lava nu ar face decât să le redea corpul adevărat. Dar pentru că aşa ceva nu pot încă, lucrez în materiale pe care le descopăr în jurul meu: pământ, lemn, piatră, hârtie, metal turnat sau laminat.”

Expoziţia poate fi vizitată pȃnă pe 10 Octombrie 2015. 


Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism.ro, Observator Cultural, Senso TV, Cultura, PORT.ro, ArtClue, Deco si Eco, TV City, România Pozitivã, Onlinegallery.ro, Artindex, ArtLine, B 24-FUN, Zile și Nopți 

Galeria Galateea, Calea Victoriei 132, Bucureşti
(+4) 021 317 38 14, 0735 132 293
www.galateeagallery.com 

Program galerie:
12.00 – 20.00 (L-V)
Cristian Marinescu, referent de specialitate Galeria Galateea

E. Cassian D. ::: B l a m e


EMIL CASSIAN DUMITRAȘ
@ Galeria Galateea Contemporary Art


Marți, 11 august 2015, ora 18,00 Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei de ceramică Blame a artistului Emil Cassian Dumitraș.

Emil Cassian Dumitraș s-a născut la 22 august 1983, la Sângeorz-Băi.
În anul 2006 a absolvit Universitatea de Arte Plastice şi Design “Ion Andreescu” din Cluj, departamentul ceramică /sticlă/metal și în 2008 a absolvit studiile de masterat la cu specializarea sculptură aceeași Universitate din Cluj.

"Dacă ai suficientă răbdare, asta însemnând o așteptare de ore, zile, săptămâni, poți să regăsești fărâme din tine în cele mai surprinzătoare și stranii forme, fie că ai norocul să vezi unul dintre stâlpii împovărați de argilă, fie lemnul ars, atins de un violent gest de metal, ori o gheară care amplifică purificarea dată de foc.
O purificare ce încearcă să se opună înstăpânirii deșertului. Forme și culori întrezărite prin desimea unui văl care pe noi ne face să umblăm în întuneric. Gestul la care suntem îndemnați este de a sălta cât de puțin vălul și de a avea curajul de a ne recunoaște în ceea ce vedem. Sau măcar de a-l recunoaște pe artist."
(Marin Mălaicu Hondrari)

Expoziţia poate fi vizitată pȃnă pe 7 septembrie 2015.


Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism.ro, Observator Cultural, Senso TV, Cultura, PORT.ro, ArtClue, Deco si Eco, TV City, România Pozitivã, Onlinegallery.ro, Artindex, ArtLine, B 24-FUN, Zile și Nopți

Galeria Galateea, Calea Victoriei 132, Bucureşti
(+4) 021 317 38 14, 0735 132 293
www.galateeagallery.com

Program galerie:
12.00 – 20.00 (L-V)
Cristian Marinescu, referent de specialitate Galeria Galateea

OL - Expoziţia studenţilor ceramişti UNArteMarți, 14 iulie 2015, ora 18,00 Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei de ceramică Ol.

Evenimentul reunește studenți ai Universității Națională de Arte București, Departamentul Ceramică din anul I Licență și anul I Master sub îndrumarea Lector Universitar Doctor Ovidiu Ionescu.
Expoziţia poate fi vizitată pȃnă pe 7 august 2015.

OL, oluri, s. n. Vas de lut lunguieț, curmat la mijloc, în care se pune de obicei lapte la prins, fiind folosit uneori și la gătit bucate; conținutul acestui vas.
Pe langa componenta estetica evidenta, ce ne intereseaza la aceasta tema este si semnificatia culturala si antropologica a bolului. Fiind derivata din ritualul mesei, aceasta activitate umana nelipsita, seminificatia acestui vas este de a aduce laolalta o familie, o comunitate.
Bolul nu este doar un obiect decorativ, este o necesitate si un obiect aflat in uz permanent. Provocarea o regasim in faptul ca orice obiect uzual trebuie reinterpretat si redescoperit. Ne-am obisnuit sa folosim un bol, sa il spalam, sa il umplem sa il spargem, acum vrem sa il expunem si sa il admiram intr-o modalitate independenta, izolata de contextul lui citadin.
Expozitia de fata este intr-adevar o reuniune sub contextul "Olului" dar de data aceasta doar pentru a-l privi si pentru a-i acorda importanta meritata.

Curator: Lector Universitar Doctor Ovidiu Ionescu
Coordonatori: Aniela Ovadiuc, Georgiana Cozma

Parteneri media:
Radio România Cultural, Modernism.ro, Observator Cultural, Senso TV, Cultura, PORT.ro, ArtClue, Deco si Eco, TV City, România Pozitivã, Onlinegallery.ro, Artindex, ArtLine, B 24-FUN, Zile și Nopți

Galeria Galateea, Calea Victoriei 132, Bucureşti
tel:+40 21 317 38 14,
www.galateeagallery.com, galeriagalateea.blogspot.ro

Program galerie:
11.00 – 19.00 (luni), 12.00 – 20.00 (marţi-vineri)

Cristian Marinescu, referent de specialitate Galeria Galateea, curator
Selecţii ceramice / Ioana Stepanov


Selecţii ceramice / Ioana Stepanov
Curator: Ioana Şetran

Luni, 18 mai 2015, ora 18:00, Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei personale a Ioanei Stepanov, Selecţii ceramice. Expoziţia poate fi vizitată până pe 11 iunie 2015.

„... Ioana Stepanov este unul dintre artiştii pentru care exerciţiul asupra materialului ceramic nu a însemnat o exacerbare a calităţilor figurative. Volume simple, o cromatică ce nu colorează, ci nuanţează, pun în valoare două elemente pe care ea le-a exploatat de-a lungul anilor: geometria, forma, într-un cuvânt arhitectura, iar pe de altă parte modelajul, acea plasticitate pe care materialul o conţine înaintea procesului de ardere.
...Ioana Stepanov, după câteva decenii de exerciţiu, a reuşit să dea materialului ceramic o expresie personală, să creeze o lume care îi este proprie, prin care aspiră să treacă dincolo de impactul cu suprafaţa. Lucrările sale sunt arhitecturi, volume ce ni se impun prin acurateţe, sobrietate şi, de multe ori, o problematică nespecifică ceramicii.”
(Maria-Magdalena Crişan, critic de artă)

Parteneri media:
Radio România Cultural, Modernism.ro, Observatorul Cultural, SensoTV, Cultura

Galeria Galateea, Calea Victoriei 132, Bucureşti
tel:+40 21 317 38 14,
www.galateeagallery.com, http://galeriagalateea.blogspot.ro/
Program galerie: 11.00 – 19.00 (luni), 12.00 – 20.00 (marţi-vineri)

Cristian Marinescu, referent de specialitate galeria Galateea, curator

Galateea @ Art Safari Bucharest 2015Galateea Contemporary Art Gallery are onoarea de a vă invita la cel mai mare târg de artă contemporană din România, Art Safari, unde participă cu o serie de 6 artişti ceramişti de renume:

Maria Cioată, Nicolae Moldovan, Romana Mateiaș, Gavril Zmicală, Monika Pădureț, Lucia Lobonț.

Ansamblul lucrărilor este unul eclectic, fiind reunite prin diversitate, factorul-cheie reprezentând tehnica.

Galateea poate fi vizitată în cadrul programului la Standul D13, de la etajul 3 al Clădirii Ciclop, conform orarului următor:
13, 14, 15, 17 mai: 12:00 - 21:00
16 mai (Noaptea muzeelor): 12:00-4:00

Organizator principal: http://artsafari.ro/
f o r m a / Nicolae Moldovan & NAG #9
Vineri, 17 aprilie 2015, ora 18.00, Galeria Galateea vă invită la vernisajul expoziţiei personale a lui Nicolae Moldovan, FORMA.

Expoziţia poate fi vizitată pȃnă în 12 mai.


“Creaţia lui Nicolae Moldovan, ceramist / sculptor, în esenţă minimalist, este unică în spaţiul românesc şi percutează fericit în spaţiul internaţional. Din gresie sau argilă, formele sale generoase surprind prin claritatea si simplitatea volumului, prin cromatica austeră: alb negru, brun. Puternice, calde şi preţioase totodată, amprentate uneori de elemente dure ( metal ), par născute firesc, nu căutate - cum defineşte autorul însuşi demersul său: în căutarea formei, par deci concepute pentru spaţiul public.

Le priveşti şi le doreşti amplasate undeva pe gazonul verde, sau ţi le imaginezi supradimensionate arhitecturi spre tihnită contemplare.”
(Cristina Popescu Russu, curator)

Expoziția FORMA face parte din programul NAG#9.


Amprente Urbane - proiect pentru Noaptea Albă a Galeriilor în cadrul expoziției de ceramică semnate de Nicolae Moldovan

Curator: Cristina Popescu Russu
Sound design: Irinel Anghel
Muzica: Darie Nemeș-Bota și Irinel AnghelProgamul NAG#9, vineri 24 aprilie: 19.00 – 02.00


Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism.ro, Observator Cultural, Senso TV, Cultura,PORT.ro, ArtClue, Deco si Eco, TV City, România Pozitivã, Onlinegallery.ro, Artindex, ArtLine, B 24-FUN, Zile și Nopți